Neater Feeder – עמדת האכלה / שתיה מסודרת לכלבים בינוניים וגדולים | petpro - פטפרו

Neater Feeder – עמדת האכלה / שתיה מסודרת לכלבים בינוניים וגדולים

219

עמדות ההאכלה / שתיה של Neater Feeder הינם עמדות האכלה מוגבהות המוכחות כעמדות האכלה שיפסיקו לנו את הבלאגן והרטיבות שחיות המחמד שלנו משאירות אחריהם !!
אידיאלי לכלבים בינוניים וגדולים
שומר את איזור ההאכלה נקי ומסודר ושומר על כל גרגר אוכל שנופל מהקערה בזמן ההאכלה וכל טיפת מים שתשפך תרד לחורי ניקוז המים לתוך המגש התחתון, גם כאשר בעטנו בטעות במתקן.


American express Master Paypal Visa